36 millioner til MARKOM II-prosjekter

36 millioner til MARKOM II-prosjekter

Midlene er fordelt på til sammen 20 ulike prosjekter.

Nå er det klart at 17 nye MARKOM II-prosjekter har blitt tildelt til sammen 32,3 millioner kroner i støtte, og disse prosjektene kommer i tillegg til tre prosjekter som ble tildelt midler i mai i år.

Prosjektene er utviklet i samarbeid mellom universitet, høyskoler, fagskoler og næringen, og UiT, NTNU, USN og Nordland Fagskole er blant dem som får mest.

Resten av midlene for 2022 er tildelt andre aktiviteter som skal legge til rette for nasjonalt samarbeid og erfaringsdeling i maritim utdanning.

I en pressemelding om tildelingen, sier direktør i HK-dir Sveinung Skule at:

– Maritime utdanninger i verdensklasse er et viktig premiss for at Norges maritime næring skal lede an i den grønne omstillingen og digitaliseringen av næringen. Midlene skal gi fagskoler, universiteter og høyskoler gode muligheter til å forbedre kvalitet og relevans i utdanningene for å sikre rekruttering av arbeidskraft med riktig og tilstrekkelig kompetanse.

De ulike prosjektene har et stort spenn fra utvikling av nye utdanninger og arrangering av konferanser, til etablering av operasjonssenter på land for fjernstyrte fartøy og arrangering av nasjonalt mesterskap i autonome sjødroner. Mer om prosjekter kan du lese her.