PMK-2022_10015 – Maritimt miljøfag 

PMK-2022_10015 – Maritimt miljøfag 

Utvikling av en pool/samling av moduler innen maritim bærekraft.

Formålet med prosjektet er å øke studentenes kunnskap om bærekraft, og samtidig gjøre det enklere for faglærere å integrere bærekraft inn i alle fag i de maritime utdanningene. For å gjøre dette vil prosjektet utvikle fagmoduler innenfor bærekraft. Modulene vil dekke ulike temaer innenfor bærekraft, både generelle og fagspesifikke. Størrelsene på modulene vil variere og disse kan settes sammen til et fullverdig fag eller implementeres i allerede eksisterende fag. Utviklingen av modulene skal gjøres ved samarbeid med næringslivet og det offentlige, for å bidra til å nå de miljømålene som er vedtatt av internasjonale, nasjonale og regionale myndigheter. Det vil også være et fokus på digitale løsninger innenfor modulene. 

Det er essensielt at fagmodulene er aktuelle og oppdatert. Bærekraft og miljø er et fagfelt med rask utvikling og store forandringer. Det kommer til stadighet nye mål og krav. Det er også stor etterspørsel i næringen etter nyutdannede med bærekrafts kompetanse. Det er derfor viktig at vi som utdanningsinstitusjoner lytter til de behov og muligheter som næringslivet prioriterer. 

Modulene vil også bestå av undervisningsmateriell, oppgaver og konkrete caser fra næringslivet og det offentlige. Erfaringer og formidling av ny forskning vil også bidra til at moduler blir aktuelt, anvendelig og framtidsrettet. Involvering av offentlige og private aktører under utviklingen og gjennomføringen av moduler vil også bidra til å heve kompetansen hos den enkelte institusjon og deres ansatte om miljøarbeid og bærekraft. En kontinuerlig utvikling av modulene vil sikre at kunnskapen som formidles ikke forblir utdatert og vil også ha et fokus på innovasjon og være fremtidsrettet.