PMK -2022_10039 – Undervisningsmateriale i Kaldt klima og teknologi for maritim næring 

PMK -2022_10039 – Undervisningsmateriale i Kaldt klima og teknologi for maritim næring 

Universitetet i Tromsø er Norges Arktiske Universitet. Universitetet har et nasjonalt ansvar for å formidle kaldt klima teknologi til samfunnet via våre studenter og forskningen som gjennomføres. 

Innen de maritime næringer pågår for tiden store forandringer med fokus på rent miljø og digitalisering, og relevante kurs må oppgraderes til å ta høyde for forandringer som er knyttet til krav om redusert utslipp og bruk av digital teknologi. Sikkerheten ved bruken av teknologien vil være et gjennomgangstema. 

Utfordringen gjelder for alt nautisk personale, også for dem som skal arbeide med havbruk under utsatte værforhold og for dem som arbeider med fiskerier. Disse aktivitetene flytter seg stadig nordover, hvor havbruk flyttes lengre til havs, og fangst av krabbe, skalldyr og tradisjonelt fiske utfordres av ustabilt vær, mellom annet knyttet til polare lavtrykk.