PMK-2022_10047 – Muliggjørende teknologier i fremtidens maritime utdanning

PMK-2022_10047 – Muliggjørende teknologier i fremtidens maritime utdanning

Bakgrunnen for prosjektet er et behov for alternative treningsmetoder til konvensjonelle maritime simulatorer i et kost-nytte perspektiv. Konvensjonelle simulatorer er kostbare i innkjøp og drift, og med dagens teknologiske utvikling har det kommet til muliggjørende teknologier som kan supplere og på sikt erstatte de konvensjonelle simulatorene for å øke kvalitet og redusere kostnader. 

Målsetningen med prosjektet er å identifisere muliggjørende teknologier for alternativer til konvensjonell maritime simulatorer, eksempelvis med VR/AR/MR/Desktop. Videre vil en velge ut den mest lovende muliggjørende teknologien og gjøre et casestudie på denne. Kunnskapen fra prosjektet vil bli benyttet i arbeidsgruppen for å konkretisere hvordan dette kan benyttes og implementeres i maritim utdanning og trening. Resultatet fra prosjektet vil da potensielt være kostnadsbesparelse, økt tilgjengelighet på simuleringstjenester samt kunnskap om muliggjørende teknologier for maritime simuleringer.