Prosjekter

Prosjekter

Prosjektene med oppstart under MARKOM II skal forbedre og heve kvaliteten ved samtlige maritime utdanninger ved fagskoler, høyskoler og universitet. Prosjektene skal videre bidra til å tilby relevant utdanning det er behov for i næringen. Alt dette gjennomarbeides ved aktiviteter og prosjekter hvor samarbeid mellom næring og utdanningsinstitusjoner står sentralt.