Om MARKOM II

Om MARKOM II

MARKOM II satsingen er organisert som et program som skal utvikle kvalitet og relevans i maritime utdanninger ved både fagskoler, universiteter og høyskoler. For å bidra forutsigbarhet organiseres satsingen som et program med en tidshorisont på fem år, fra 2022 til 2027.

Det er 12 institusjoner som deltar i programmet. For å legge til rette for samarbeid på tvers av institusjonene er det etablert konsortium med representanter fra alle institusjonsdeltagere. Konsortium har etablert et styre som representerer deltagerne i konsortiet og som legger til rette for aktiv spredning og deling av kunnskap og praksis. Universitetet i Sørøst-Norge er pekt ut som koordinator for MARKOM II.