PMK-2022_10014 – Operasjonssenter på land for fjernstyrte fartøy

PMK-2022_10014 – Operasjonssenter på land for fjernstyrte fartøy

Autonom skipsnavigasjon er i horisonten for fremtidens shippingindustri. Selv om
mange forsknings- og utviklingsaktiviteter er fokusert på å utvikle de nødvendige teknologiene for autonom skipsfart for å lette driften av fremtidige fartøyer, ignoreres kunnskapen og erfaringen som trengs for at mennesker skal mestre å håndtere denne typen teknologi. Dette prosjektet fokuserer på å forbedre menneskelige elementer i fremtidig skipsnavigasjon ved å utvikle den nødvendige kompetansen til menneskelige navigatører ved å skape kunnskap om nødvendige ferdigheter og integrere det i opplæringskurset for skipsnavigatører.

Prosjektets hovedaktiviteter kan kategoriseres som tilpassing av eksisterende brosimulatorer til å etterligne fjernstyrte sentre. Dette gjøres ved å oppdatere brosimulatorer slik at de kan brukes til å skape bemannede og fjernstyrte fartøyinteraksjonssituasjoner. Deretter lager prosjektet simuleringsøvelser med bemannede fartøy og fjernstyrte fartøy som kjøres i samme bromiljø og man får testet ut scenarioer med bemannede og ubemannde fartøyer risikofritt. I løpet av dette prosjektet forventes det å gjennomføre de respektive navigasjonsøvelsene i det modifiserte brosimulatormiljøet med erfarnte eksperter på navigasjon og studenter for dernest å dokumentere nødvendig kunnskap og erfaring for videreutvikling av navigasjon mellom bemannede og ubemannede fartyer i samme miljø.

Det forventes at dette prosjektet vil skape kunnskap om hvordan man kan trene fremtidige skipsnavigatører for å overvinne utfordringer innen autonom skipsnavigasjon, ved å legge til rette for fjernstyrt skipsnavigasjon og blandede fartøymøter. Til slutt vil kunnskapen utvikles, formidles og deles med de involverte i prosjektet og andre relevante interessenter. Prosjektets viktigste milepæler inkluderer identifisering av krav til fjerntstyrt navigasjon og drift av fartøy, utarbeidelse av utvalgte brosimulatorer og UiT-fartøy tilrettelagt for gjennomføring av fjernstyrt fartøynavigasjon og operasjoner gjennom operasjonssentre på land, gjennomføring av fjernstyrte fartøynavigasjonsøvelser, og til slutt dokumentasjon og integrering av kunnskapen som er opprettet om fjernstyrt fartøynavigasjon og senteroperasjoner på land.