PMK-2022_10022 – Digital tvilling for grønne skipsoperasjoner

PMK-2022_10022 – Digital tvilling for grønne skipsoperasjoner

En digital tvilling er en virituell eller fysisk kopi av en virkelig ting, gjenstand eller objekt. Dette er også teknologi har kapasitet til å revolusjonere den tradisjonelle skipsfartsindustrien ved at man utvikler digitale kopier av maritime skip og systemer og deres tilhørende operasjoner for å kunne gjennomføre risikofrie simuleringer med bakgrunn i dere reele fysiske og sanntidsdata samlet inn fra sensorer. Teknologien transformerer og evaluerer den enorme mengden industrielle- og IoT-data fra sensorer som samles inn hver dag og benyttes til beslutninger. Disse dataene kan benyttes i beslutninger for maritim forretninger og opersjoner og som pådriver for nye og innovative forbedringer særlig for mer bærekraftige og miljøvennlige løsninger for maritime virksomheter. Digital modellteknologi vil spille en sentral rolle i å akselerere skipsindustriens digitale transformasjon og lette dens kommersielt bærekraftige overgang til nullutslippoperasjoner. Til tross for teknologiens store potensiale, har dens innpass og utnyttelse i skipsindustrien til dags dato vært treg av flere årsaker. Dette prosjektet vil sørge for levere et innovativt digitalt beslutningsstøttesystem for å optimalisere effektiviteten og produktiviteten til alle skipstyper.

De foreslåtte anvendelsene av denne innovasjonen vil støtte fartøysoperatører til å identifisere optimale driftsforhold under operasjon og dermed minimere drivstoff-forbruket, samt gi betydelige utslipps- og kostnadsbesparelser for eierne. Hovedaktivitetene kan kategoriseres for å strømlinjeforme datahåndtering om bord ved å evaluere fartøyets IoT for skipsnavigasjon og operasjonell overvåking, undersøke eksisterende infrastrukturer, foreslå og implementere passende modifikasjoner i utvalgte fartøy for å forbedre kvaliteten og integriteten til data og håndteringsprosesser. Deretter vil digitale tvillingmodeller gjennom skipsnavigasjons- og operasjonelle datasett samlet inn av fartøyets IoT, samtidig som integrering av domenekunnskapen i skipsfart bli utviklet for utvalgte fartøy. De samme modellene vil bli brukt til å kvantifisere skipets ytelse basert på den digitale tvillingen med passende nøkkelindikatorer (KPI-er) og identifisere de optimale operasjonelle forholdene for fartøyets navigasjon og skipssystem for å tilfredsstille energieffektivitetskrav og utslippskontrollforskrifter. Prosjektets viktigste milepæler inkluderer å definere den digitale tvillingmodellens funksjonskrav til ferdigstillelse med datasett. Deretter styrer utviklingen av den digitale tvillingmodellen ferdigstillelse og utvikling av den digitale tvillingen for et valgt fartøy. Til slutt vil ytelsen, dvs. skipets energieffektivitet, bli kvantifisert under samme prosjekt.