PMK-2022_10004 – Utvikling av Bachelor i maritime management (BAMM) 

PMK-2022_10004 – Utvikling av Bachelor i maritime management (BAMM) 

I dette prosjektet ønsker vi å gjennomføre et seminar for å videreutvikle emner og studieplan i Bachelor i maritime management (BAMM), og utvikle den interne organiseringen av programmet. BAMM kom i stand grunnet et sterkt ønske fra den maritime næringen om å etablere en overgang fra fagskolegrad til bachelorgrad. Første kull på BAMM ble tatt opp i 2019, andre kull høsten 2021. Neste opptak er høsten 2023. Graden er et samarbeid mellom UiT, USN, NTNU og HVL, men driftes av HVL og følger også HVLs forskrift for studium og eksamen og HVLs rutiner for kvalitetsarbeid. 

Nå er to kull tatt opp på programmet, og høsten 2022 har det første kullet startet på sitt siste studieår. I den forbindelse vil det være svært hensiktsmessig å samle erfaringer og gjøre eventuelle endringer i studiet på bakgrunn av disse erfaringene. Dette gjøres i et seminar der både studenter, faglærere i studiet, instituttledere fra UH-institusjonene, representanter fra fagskolen og representanter fra næringen deltar. Seminaret skal finne sted første halvår 2023. I etterkant vil endringene implementeres i den årlige studie- og emneplanrevisjonen ved HVL.