PMK-2022_10023 – Nasjonalt mesterskap i autonome sjødroner 

PMK-2022_10023 – Nasjonalt mesterskap i autonome sjødroner 

Styringsgruppen i AutoDrone ønsker å øke deltagertallet i det årlige autonom sjødrone mesterskapet og trengte en workshop med fagskoler for å kartlegge muligheten til å få med studenter fra fagskolene i Norge. Workshopen ble gjennomført i desember 2022 med mål om å introdusere konseptet for fagskolerepresentanter og diskutere muligheter for deres studenter å delta i mesterskapet allerede i 2023. Deltakerne var representanter fra ulike fagskoler, samt Autodrone styringsgruppen og arrangementskomiteen. Workshopen inkluderte presentasjoner og diskusjoner rundt studiemodeller og faginnhold på de ulike institusjonene, gjennomgang av mesterskapets øvelser, forslagsrunde og en avstemming over et utvalg tiltak man ønsket å gå videre med.

Tiltakene inkluderer blant annet at Fagskolene inviteres til å delta som observatører i 2023 og at de etter at de har vært observatører kan søke om en pott penger til utvikling av egen sjødrone (gitt at budsjettet er blitt akseptert av MARKOM II) for å delta i 2024. Styringsgruppen vil arbeide videre for å tilpasse mesterskapet i 2024 til fagskole deltagelse, det kan være å innføre et handicap system og tillate fjernstyring eller innføre krav til open source wiki hvor alle deltagere må dele all informasjon om teknologien benyttet under mesterskapet, rett etter mesterskapet.