PMK-2022_10010 – MARKOM II Utdanningskonferanse

PMK-2022_10010 – MARKOM II Utdanningskonferanse

Formålet med prosjektet er å skape en arena der ansatte ved fagskolene og høyskole og universitet møtes, sammen med næringen, myndigheter og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner møtes. Målet med konferansen er å nå målet om økt samarbeid mellom fagskoler, høyskoler, universiteter og næringen, og styrket samarbeid og erfaringsdeling med tilgrensende og havrelaterte fagområder. 

Konferansen har eksistert siden 2010, da som faglærerkonferanse. I 2022 ble det besluttet at UH-sektoren skulle inviteres. Konferansen i Tromsø ble vellykket med at UH-sektoren ble med. Samarbeidet utvikles fortløpenede. Fagskolen Møre og Romsdal og NTNU i Ålesund tok på seg å arrangere Utdanningskonferanse i 2023.