PMK-2022_10031 – Maritime operasjoner for havvind

PMK-2022_10031 – Maritime operasjoner for havvind

Dette prosjektet skal bidra til ny kompetanse innen maritime operasjoner for havvind. Det er fremdeles et stort behov for kompetanseheving innen dette feltet, som i flere analyser og kartlegginger blir fremhevet som et sentralt markedssegment for den maritime næringen i årene fremover. Flere maritime bedrifter rigger seg mot havvindmarkedet, og det samme gjør offshorerederiene. Det er derfor viktig at dagens og fremtidens sjøfolk er kjent med mulighetene og utfordringene som er forbundet med maritime operasjoner for havvind.

Kompetansebehovet for havvind ble kartlagt i MARKOM2021-prosjektet ‘Wind of change’, og det ble mellom annet utarbeidet rapporter og annen ny kunnskap. Dette har vært verdifullt, og det vil være viktig å bygge videre på dette arbeidet.

Hovedmålet i dette prosjektet er å spre kunnskap og sikre kompetanseheving innen maritime operasjoner for havvind. For å nå dette målet skal det utvikles en seminarrekke, nye simulatorøvelser og undervisningsopplegg i nautikkutdanningen, en detaljert kursplan for nye etter- og videreutdanningskurs, samt ny kunnskap gjennom forskning, utvikling og studentmobilisering. Gjennom arbeidet skal det utvikles relevant kompetanse for forelesere og studenter innen de maritime utdanningene, i tillegg til å løfte frem den maritime profesjonens rolle i diskusjonene rundt kompetanse for den nasjonale havvindsatsingen.