PMK-2022_10023 – Nasjonalt mesterskap i autonome sjødroner

PMK-2022_10023 – Nasjonalt mesterskap i autonome sjødroner

HVL, NTNU (Ålesund), UiT og USN arrangerte et vennskapelig mesterskap i autonome sjødroner i slutten av skoleåret 2021/22. Dette var en stor suksess, og det ble bestemt at det skulle arbeides med nytt mesterskap i slutten av skoleåret 2022/23. Ulike studenter ved alle institusjoner har fortsatt arbeidet tverrfaglig under veiledning med mål om å delta i årets mesterskap med en sjødrone.

Mesterskapet er planlagt avholdt i et av de nasjonale Autonomi Test-arenaene og overvåkes ved hjelp av Shore Control Center teknologi. Mesterskapet for 2022 vil gjennomføres i Horten, mens arena for 2023 blir bestemt etter mesterskapet 2022.

Tiltaket vil bygge opp videre kompetanse innen autonomi, bidra til positiv markedsføring av universitetene som attraktive studiesteder, øke samarbeidet på tvers av universitetene og øke antallet sjødroner tilgjenglig for videre utvikling og testing av autonomi-løsninger.