PMK-2022_10010 – MARKOM II utdanningskonferanse 

PMK-2022_10010 – MARKOM II utdanningskonferanse 

Formålet med prosjektet er å skape en arena der ansatte ved fagskolene og høyskole og universitet møtes, sammen med næringen, myndigheter og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner møtes. Målet med konferansen er å nå målet om økt samarbeid mellom fagskoler, høyskoler, universiteter og næringen, og styrket samarbeid og erfaringsdeling med tilgrensende og havrelaterte fagområder. 

Utvikling av de maritime utdanningsinstitusjonene beror på at vi hele tiden ligger i front på nytenking innen utdanning, etterutdanning og kompetanseutvikling. Derfor er det avgjørende at vi har gode utdannings- og forskningsinstitusjoner som gir oss den riktige kompetansen på sjø og land. Dette kan gjennomføres med et tett samarbeid med næringen. 

For å utvikle eksisterende maritime studier, som gjør leveransen av studenter med relevant utdanning, beror det på at utdanningsinstitusjonene får innspill fra næringen, hva og hvilken kompetanse skal vi gi våre studenter. Den maritime næringen trenger de beste hodene og de dyktigste hendene. Utdanningen må være på høyeste nivå i alle ledd, fra grunnskole til høyere utdanning. Utdanningen må være relevant, med spennende og næringsrelevant innhold. Næringen har også et ansvar for å gjøre seg attraktive og delta sammen med utdanningsinstitusjonene for å bidra med gode innspill og løsninger for å gjøre studiene mer relevante. 

Skal utdanningsinstitusjonene være mer relevante og henge med i den økende globale konkurransen, så må vi i samarbeid med næringen, ha en strategi for økende digitalisering. For å lykkes fordrer det at myndigheter, næringsliv og utdanningssektoren satser på digital kompetanse som næringslivet i økende grad vil etterspørre. Denne konferansen vil bygge på dette strategiske samarbeidet, og vi har i den forbindelse følgende på programmet: 

Åpning av Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide og Kystdirektør Einar Vik Arset. Videre har vi invitert de sentrale forbundene for sjøfolk til å fortelle om fremtiden slik de ser det. NHO Sjøfart vil orientere om fremtiden fra arbeidsgiver siden. 

Fremtidens studietilbud kan og vil endres. Høyskolen på Vestlandet har et spennende prosjekt på gang, Nautikk med integrert praksis. Er dette veien å gå? Status forventninger og utfordringer? Fagskolen i Rogaland har et prosjekt der de ser på et 3-årig løp innen maskin- og dekksoffisersutdanning.  Videre har vi invitert en rekke aktører fra næringen som kan fortelle oss om ny teknologi.

Næringen presenterer tema om: havvind, digitalisering, hybrid, batteridrift.

Parallellesesjoner: Kystverket, DNV; Sjøfartsdirektoratet, Leverandører av utstyr – simulatorer, Næringen: brønnbåt – servicebåt – leverandører av batteri – kjernekraft