Autonomi begeistringskonferanse

Autonomi begeistringskonferanse

- jun
Horten

Vestfold har blitt senter for en rivende utvikling innen maritim Autonomi, med etablering av Massterly’s Remote Operation Centre for drift og operasjon av autonome skip, først MV Yara Birkeland, og nå ASKO Maritime’s MS Therese og MS Marit i trafikk mellom Horten-Moss.

Færder videregående skole, Fagskolen Vestfold og Telemark, Institutt for Maritime Operasjoner og forskningsgruppen Autonomi ved  Universitetet i Sørøst-Norge, godt sponset av MARKOM, ønsker å samle faglærere fra hele maritime utdannings-Norge til en autonomi opplevelse 1. og 2. juni i Horten. Vi vil besøke den landbaserte operasjonssentralen og en av ASKO sjødronene og høre hva navigatører og ETOer som skal bli ROC Operatører og ROC Teknikere tenker om den autonome fremtiden som venter de når alt er ferdig testet og grønt lys er gitt for ubemannet drift av sjøfartsdirektoratet. Flere andre autonomi opplevelser står for tur med blant annet autodrone mesterskapet og autonomileverandøren Kongsberg, m.fl. Det vil også bli satt av tid til diskusjoner med deltagerne for å forsøke kartlegge muligheten til å etablere en samhandlingsarena for å utveksle informasjon om utviklingen innen dagens maritime studier på tvers av institusjoner og utdannelsesnivåer, hvor autonomi kanskje kan bli første samhandlingstema.

Her er  interesseskjemaet for å registrere seg på: https://app.nordicm.net/e/usn/interesseskjema-autonomi-begeistrings-konferanse