Samling i MARKOM II arbeidsgruppe

Samling i MARKOM II arbeidsgruppe

- feb
Gardermoen, Radisson RED

Arbeidsgruppen skal arbeide med vurdering av prosjektbeskrivelser.