Arbeid med å utvikle digitalt læremateriell i maritime videregående skoler er i gang

Arbeid med å utvikle digitalt læremateriell i maritime videregående skoler er i gang

Fra samlingen i Lillestrøm

I oktober i fjor ble det i Bodø avholdt konferanse for de maritime videregående skoler. Under konferanse ble det ytret et sterkt behov for læremateriell innen fagene matros- skipsmotormekaniker- og maritim elektrikerfaget, da disse mangler i utdanningen.

Målet er å tilby elevene en utdanning som gjør dem bedre rustet til å gjennomføre og bestå videregående opplæring, samt redusere frafallet. Deltagere ble invitert til å delta på et prosjekt i regi av Maritim opplæring – Nord, hvor det skal lages digitalt læremateriell. Prosjektet har fått midler fra MARKOM 2020.

Siden det ikke finne lærebøker i de maritime fagene, er det ekstra viktig å utvikle en sterk delingskultur mellom undervisningsmiljøene. For å lykkes med prosjektet må samarbeidet og delingskulturen settes i system og utvikles videre.

Prosjektgruppa hadde første workshop i Lillestrøm, 17.-18. januar 2023. Det har deltatt 15 undervisere fra Laksevåg og Bergen Maritime videregående skole, Bodin videregående skole, Karmsund videregående skole, Ishavsbyen videregående skole, Borgund videregående skole, Færder videregående skole, Maritim videregående skole Sørlandet, Nordkapp videregående skole, Charlottenlund videregående skole, Maritim Opplæring Nord og en representant fra MARKOM II (etterfølger av MARKOM 2020).

I løpet av disse to dagene ble det gjennomført gode diskusjoner, det ble laget en plan for arbeidet videre og det ble dannet 2 grupper som arbeider videre med å utvikle digitalt læremateriell: maritim elektriker og maritime fag. Parallelt med utviklingen av digitalt læremateriell er deltagere også satt søkelys på å utvikle gode rutiner for deling og spredning av resultater. Det ble også diskutert næringslivsrelevans som igjen vil resultere i et bedre læringsutbytte og bedre kvalifiserte lærlinger for næringen. Prosjektresultater som kommer underveis, blir presentert på årets videregående skole konferanse i Tønsberg og i andre maritime fora.

Fra samlingen i Lillestrøm