AutoDrone mesterskap

AutoDrone mesterskap

AutoDrone mesterskap 2022

MARKOM II støtter AutoDrone mesterskap 2023

HVL, NTNU, UiT og USN har gjennomførte autonom sjødrone mesterskap i Horten (autodrone.no) 2021 og 2022 med konkurrerende studenter fra hver av institusjonene. Dette ble finansiert blant annet av MARKOM2020, ASKO Maritime AS, Kystverket og Beckhoff. AutoDrone har skapt en arena i Norge hvor studenter og fagpersoner kan vise frem ny teknologi og nye dronekonstruksjoner med et element av konkurranse. Den nasjonale testarenaen for autonome fartøy i Horten med sin beskyttede indrehavn har vist seg velegnet til slike konkurranser spesielt værmessig. Mesterskapet har bygget opp videre kompetanse innen autonomi, har økt samarbeidet på tvers av universitetene og alle studiesteder har nå en sjødrone tilgjengelig for videre utvikling og testing av autonomi-løsninger og alle har et ønske om å delta i AutoDrone 2023.

Mesterskapet er i utgangspunktet åpent for andre studenter og invitasjoner har blitt sendt til flere høgskoler og universiteter i Norge og utland både i 2021 og 2022. Blant annet har Chalmers nå ytret et ønske om å delta i 2023. I år inviteres også fagskoler til å delta eller å være observatører. En utvidelse av AutoDrone vil gjøre arrangementet til en enda større arena for teknologibegeistring med økt potensiale for rekruttering til maritim utdanning og ingeniørstudier.

Mer informasjon om mesterskapet finnes her.

Deltagere – AutoDrone mesterskap 2022