Elektriske ferjer krever ny kompetanse

Elektriske ferjer krever ny kompetanse

LÆRERIKT BESØK: Janne Helen Viddal og Inge Nordsteien i Siemens Energy, sammen med Magne Mydland og Børre Aasegg fra Ny maritim kompetanse. (Foto: Truls Steinung)

NyMK jobber med Siemens Energy for å utvikle webinarer og annet materiell for feltet.

Stadig nye ferjestrekninger blir elektrifisert, noe som er positivt både for både ferjenes klimaavtrykk og nærmiljøet der ferjene går. Samtidig bringer disse ferjene med seg mye ny teknologi – noe som gjør at det kreves ny kompetanse, både med tanke på daglig drift og når det kommer til håndtering av uønskede hendelser.

16. mars fikk Ny maritim kompetanse mulighet til å besøke Siemens Energy i Trondheim – en av leverandørene av batterier og styringssystemer for slike ferjer. Der fikk man et innblikk i hvordan Siemens jobber med å utvikle nye batteriløsninger for elektriske skip. Samtidig ble det også diskutert hvordan Siemens Energy kan bidra med kompetanse inn i NyMK.

Ny Maritim kompetanses mål er som kjent å samarbeid med ulike aktører i bransjen om å utvikle nytt opplæringsmateriell for fartøy, systemer, drivstoff og teknologier som er i under stadig utvikling.

Som en av de viktigste aktørene i bransjen sitter Siemens Energy naturlig nok på store mengder kompetanse som kan komme andre til nytte. De har også en avdeling som driver med nettopp kursing av de som skal drifte slike ferjer, og de ønsker å bidra med denne kompetansen inn i Ny maritim kompetanse.

I tillegg sitter de også med mange erfaringer rundt hvordan man bør håndtere spesifikke hendelser som kan oppstå rundt batteriene om bord på ferjer, og dette har de også meldt interesse for å dele med prosjektet.

Det dreier seg blant annet om hendelser knyttet til inntrenging av saltvann i batterirommet til ferjene, noe som potensielt kan være svært problematisk med tanke med hvor mye energi som kan slippes løs ved en ulykke.

Kort oppsummert er Siemens Energy interessert i å bidra med videopresentasjoner som gir innblikk i hvordan hendelser bør håndteres og hvordan systemene deres fungerer, i tillegg til webinarer om batterier, kraftelektronikk og styresystem.

Besøk på elektrisk ferje

Under oppholdet i Trondheim fikk Ny maritim kompetanse også mulighet til å besøke en av ferjene Siemens Energy har levert batteriteknologi til, nemlig MF Lagatun på strekningen Flakk – Rørvik over Trondheimsfjorden.

GJØR KLAR FOR LADING: Når ferjen legger til kai, kobles den automatisk til ladetårnet. (Foto: Truls Steinung)

Elektrifiseringen av dette ferjesambandet var et pilotprosjekt for Siemens Energy, og driften startet opp i 2019.

De to ferjene MF Lagatun og MF Munken som trafikkerer denne strekningen er av typen plugin-hybrid, noe som i praksis betyr at de hovedsakelig går på strøm som leveres fra land.

Overfarten tar ca. 25 minutter, og hver gang ferjene legger til land kobles de til et ladetårn på kaia som leverer rundt 4500 kW i 5 minutter. Dette er nok til å lade opp batterikapasiteten med rundt 15 prosent, og dette er igjen nok til å holde ferjene gående gjennom hele dagen.

Besøket innebar en omvisning på hele ferjen fra broa til maskinrom, og inkluderte også tankene som inneholder vann til vanntåkeslukking ved brann i batterirom, høyspentrom med ladetransformatorer og batterirommene der batteriene befinner seg i lange rekker av skap.

(Foto: Truls Steinung)