Kompetanseheving av arbeidstakere i næringen – utvikling av EVU – forprosjekt i MARKOM II

Kompetanseheving av arbeidstakere i næringen – utvikling av EVU – forprosjekt i MARKOM II

Endringer i maritim sektor stiller krav til økt kompetanse innen digitalisering, ny teknologi, informasjonssikkerhet, og nye operasjonsmønstre. Landets maritime utdanningsinstitusjoner under MARKOM II programmet arbeider for å utvikle og å gi tilgang på undervisnings- og treningsprogrammer for å imøtekomme norsk maritim nærings behov for ny kunnskap/kompetanse innen nye kunnskapsområder.

Endringer i maritim sektor stiller krav til økt kompetanse innen digitalisering, ny teknologi, informasjonssikkerhet, og nye operasjonsmønstre. Landets maritime utdanningsinstitusjoner under MARKOM II programmet arbeider for å utvikle og å gi tilgang på undervisnings- og treningsprogrammer for å imøtekomme norsk maritim nærings behov for ny kunnskap/kompetanse innen nye kunnskapsområder. 

Behovene for etter – og videreutdanningskurs (EVU) kommer fram på ulike møtefora mellom utdanningsinstitusjonene i MARKOM II og den maritime næringen. Det har blitt tydelig at det er et behov for å koordinere alle EVU-tilbud da etterspørselen fra næringen har blitt større. Styret i MARKOM II har initiert et forprosjekt for å kartlegge dagens bilde av EVU tilbud og behovet hos næring. Det grønne skiftet og digitalisering av maritim næring skaper etterspørsel etter ny kompetanse blant ansatte i maritim næring, både til sjøs og på land. Prosjektets hovedmål var å skape samsvar mellom næringens behov for kompetanse og utdanningsinstitusjonenes tilbud.

I prosjektgruppen har det arbeidet 4 medlemmer fra MARKOM II institusjoner; Fagskolen i Agder, Fagskolen i Nord, UiT og USN. 3 representanter fra næringen (DNMF, Norsk Rederiforbund og Maritim forum) har sittet i referansegruppen og hjalp underveis med innspill til prosjektgruppen.

Gjennom GAP analyse ble det undersøkt avstanden mellom dagens og fremtidens situasjon med tanke på behovet og tilbud på markedet. For å utarbeide GAP analysen fikk vi hjelp fra Rambøll.

Resultatene fra arbeidet er dokumentert i en rapport som er tilgjengelig for alle. Den kan leses her.

For mer informasjon kan du kontakte enten Sanda Knutson (Sanda.knutson@usn.no) eller Anne Sjøvold (Anne.sjovold@usn.no).