Maritim utdanningskonferanse 2023

Maritim utdanningskonferanse 2023

17.-19. oktober 2023 er det igjen tid for Maritim Utdanningskonferanse, og i år går det hele av stabelen i Ålesund med NTNU Ålesund og Fagskolen Møre og Romsdal som arrangører.

– Utvikling av de maritime utdanningsinstitusjonene er avhengig av at vi hele tiden ligger i front på nytenking innen utdanning, etterutdanning og kompetanseutvikling, og for å få til det er det helt avgjørende at vi har et godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og med næringen, forklarer Trine Otterlei som er avdelingsleder for maritime fag ved Fagskolen Møre og Romsdal.

Hun er medarrangør for årets utgave av Maritim Utdanningskonferanse, der formålet nettopp er å legge til rette for økt samarbeid mellom fagskoler, høyskoler, universiteter og næringen, og styrke samarbeid og erfaringsdeling med tilgrensende og havrelaterte fagområder.

Maritim utdanningskonferanse startet som en konferanse på Kiel-ferjen, men siden 2013 har skolene arrangert hver sin gang. I 2022 ble konferansen holdt i Tromsø, og det var første gang universiteter og høyskoler var med. Dette samarbeidet er en del av Markom II.

– Vi har en god historie med gjennomføring av denne konferansen over mange år, men nå har vi i tillegg fått med oss UH-sektoren. Det er veldig hyggelig og veldig nyttig. I år samarbeider Fagskolen Møre og Romsdal med NTNU Ålesund, og vi jobber godt sammen. Vi har mange spennende aktører fra det maritime med oss, og vi har troen på at denne konferansen gir oss mange nyttige saker å jobbe med videre, sier Otterlei.

En lang og spennende liste med inviterte aktører

Årets konferanse åpnes av ingen ringere enn Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide og Kystdirektør Einar Vik Arset.

Utover dem er også disse invitert:

  • De sentrale forbundene for sjøfolk – Norsk Sjøoffisersforbund og Det Norske Maskinistforbund – er invitert til å fortelle om fremtiden slik de ser den for seg.
  • NHO Sjøfart vil orientere om fremtiden fra arbeidsgiversiden.
  • Fremtidens studietilbud kan og vil endres og Høyskolen på Vestlandet har det spennende prosjektet «Nautikk med integrert praksis» på gang. Er dette veien å gå? Status rundt forventninger og utfordringer.
  • Fagskolen i Rogaland har et prosjekt der de ser på et 3-årig løp innen maskin- og dekksoffisersutdanning.
  • Styret i Markom II samt representant fra studentorganisasjonen ONF.
  • Videre har vi invitert en rekke aktører fra næringen som kan fortelle oss om ny teknologi.

– Jeg gleder meg masse til å treffe alle sammen i Ålesund i oktober. Det å samles fysisk er så viktig for oss. Da snakker vi samarbeid, erfaringsutveksling, utvikling og nytenking, legger Otterlei til.

Foreløpig program:

Tirsdag: Program i bankettsalen til Scandic Parken i Ålesund

Onsdag: Busser til Campus Ålesund der Rektor ved Fagskolen og Instituttleder ved NTNU vil åpne dagen. Festmiddag på hotellet på kveldstid

Torsdag: Innblikk i den teknologiske utviklingen innen kjernekraft ved professor Jan Emblemsvåg

Spørsmål kan rettes til:

Utover dem er også disse invitert:
• De sentrale forbundene for sjøfolk – Norsk Sjøoffisersforbund og Det Norske Maskinistforbund – er invitert til å fortelle om fremtiden slik de ser den for seg.
• NHO Sjøfart vil orientere om fremtiden fra arbeidsgiversiden.
• Fremtidens studietilbud kan og vil endres og Høyskolen på Vestlandet har det spennende prosjektet «Nautikk med integrert praksis» på gang. Er dette veien å gå? Status rundt forventninger og utfordringer.
• Fagskolen i Rogaland har et prosjekt der de ser på et 3-årig løp innen maskin- og dekksoffisersutdanning.
• Styret i Markom II samt representant fra studentorganisasjonen ONF.
• Videre har vi invitert en rekke aktører fra næringen som kan fortelle oss om ny teknologi.
– Jeg gleder meg masse til å treffe alle sammen i Ålesund i oktober. Det å samles fysisk er så viktig for oss. Da snakker vi samarbeid, erfaringsutveksling, utvikling og nytenking, legger Otterlei til.

Foreløpig program:
Tirsdag: Program i bankettsalen til Scandic Parken i Ålesund
Onsdag: Busser til Campus Ålesund der Rektor ved Fagskolen og Instituttleder ved NTNU vil åpne dagen. Festmiddag på hotellet på kveldstid.
Torsdag: Innblikk i den teknologiske utviklingen innen kjernekraft ved professor Jan Emblemsvåg

Spørsmål kan rettes til:
Trine Otterlei
Avdelingsleder for maritime fag
mobil: 480 29 180
Trine.otterlei@mrfylke.no