Spennende karrieredag for maritime studenter på USN

Spennende karrieredag for maritime studenter på USN

Johan Wiese Matheson fra Maritim Opplæring Sørøst

Den 08. mars hadde maritime studenter en karrieredag på Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold.

Studentene har besøkt stands til ulike bedrifter, de kunne høre på faglige foredrag og de fikk gode innblikk i jobbmuligheter. Dette er et årlig event som bidrar til å skape møtearena mellom studenter og ulike aktører i maritim næring. Studentene får mulighet til å vise sine CV’r og få en prat om jobbene som finnes i næringen.

Opplærings- og rekrutteringsrådgiver på Maritim Opplæring Sørøst, Johan Wiese Matheson forteller: «På en slik messe som ble arrangert 8. mars på USN er det viktig å være med på, fordi studentene kan orientere seg om hva som finnes på arbeidsmarkedet. Mange ser etter kadettplass, og da kan de få møte en eventuell arbeidsgiver, få informasjon om rederiet og mulighetene rederiet har, og kanskje knytte kontakter. De kan også få snakke med opplæringskontoret siden en del lurer på Webcadet, krav til kadettid og hvordan man skal gå frem for å søke.»

Representant fra Norsk Sjøoffisersforbund i samtale med prosjektleder i MARKOM II, Anne Sjøvold